SPRAWDŹ WYNIKI SWOICH BADAŃ laboratoryjnych

Wynik na podstawie numeru zlecenia

SPRAWDŹ

Wynik na podstawie numeru karty pacjenta

SPRAWDŹ

Informacje dodatkowe

Jeżeli po wpisaniu wszystkich danych wyświetla się komunikat "Błędny login lub hasło. Prosimy o wprowadzenie poprawnych danych." może to oznaczać, że wyniki Twoich badań nie są jeszcze gotowe.

Punkt pobrań otwarty także
w SOBOTĘ!

SPRAWDŹ